Stav: Probíhající

Serverový čas: 24.05.2024 15:30

Karta veřejné zakázky #MUHO 2937/2024 OPM
OPRAVY A ÚDRŽBA NEMOVITOSTÍ A MAJETKU MĚSTA HODONÍN – STAVEBNÍ A MONTÁŽNÍ PRÁCE VČETNĚ NEPŘETRŽITÉ HAVARIJNÍ SLUŽBY

Informace

ID zakázky
53873
Název zakázky
OPRAVY A ÚDRŽBA NEMOVITOSTÍ A MAJETKU MĚSTA HODONÍN – STAVEBNÍ A MONTÁŽNÍ PRÁCE VČETNĚ NEPŘETRŽITÉ HAVARIJNÍ SLUŽBY
Číslo spisu VZ
MUHO 2937/2024 OPM
Evidenční číslo zakázky
160/ID53873/2024
Režim veřejné zakázky
Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy
Hlavní CPV kód
45000000-7 - Stavební práce
Doplňující CPV kód
45300000-0 - Stavební montážní práce
45453000-7 - Opravy a modernizace budov
45400000-1 - Práce při dokončování budov
45200000-9 - Práce pro kompletní nebo částečnou výstavbu inženýrské stavitelství
45211000-9 - Stavební úpravy bytových domů a rodinných domů
45260000-7 - Střešní práce a jiné specializované stavební práce
45310000-3 - Elektroinstalační práce
45320000-6 - Izolační práce
45330000-9 - Instalatérské a sanitární práce
45440000-3 - Sklenářské, malířské a natěračské práce
50700000-2 - Opravy a údržba technických stavebních zařízení
71300000-1 - Technicko-inženýrské služby
71500000-3 - Služby ve stavebnictví
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Provádění prací HSV (hlavní stavební výroba), PSV (přidružená (pomocná) stavební výroba) a montážních prací na nemovitostech a majetku.

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je provádění prací HSV (hlavní stavební výroba), PSV (přidružená (pomocná) stavební výroba) a montážních prací na nemovitostech a majetku města Hodonína.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Odpovědné veřejné zadávání (OVZ)

Ano

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
08.04.2024 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Město Hodonín
Adresa
Masarykovo náměstí 53/1
Hodonín
695 35, Česká republika
Administrátor VZ
MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.