Stav: Ukončená

Serverový čas: 04.07.2020 16:25

Karta veřejné zakázky #20/2019
Vybudování retenční nádrže fotbalového areálu města Bruntálu

Informace

ID zakázky
5451
Název zakázky
Vybudování retenční nádrže fotbalového areálu města Bruntálu
Číslo spisu VZ
20/2019
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
509 768,00 Kč
Hlavní CPV kód
45112000-5 - Výkopové a zemní práce
Doplňující CPV kód
45261300-7 - Klempířské práce a montáž okapových žlabů
45317100-3 - Elektroinstalační práce pro čerpací zařízení
45332000-3 - Instalace a montáž vodovodních a odpadních rozvodů
44611500-1 - Zásobníky na vodu
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ano
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Vybudování retenční nádrže fotbalového areálu města Bruntálu

Popis předmětu VZ

Nejnutnější stavební úpravy pro svedení dešťových vod ze střech budovy hlavní tribuny, jejich akumulaci v nové plastové podzemní retenční nádrži, příslušné kanalizační potrubí a technologie přečerpávání vodovodním potrubím do stávající betonové nadzemní nádrže automatického zavlažování travnatých hřišť fotbalového areálu.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
15.11.2019 09:00:00

Zadavatel

Název organizace
Město Bruntál
Adresa
Nádražní 20
Bruntál
792 01, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Lucie Wágnerová
lucie.wagnerova@mubruntal.cz
+420 554706120
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00295892

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.