Stav: Probíhající

Serverový čas: 22.04.2024 06:18

Karta veřejné zakázky #SVZ-47-24-PŘ-Ku
Dodávky aplikačního software a služeb

Informace

ID zakázky
54602
Název zakázky
Dodávky aplikačního software a služeb
Číslo spisu VZ
SVZ-47-24-PŘ-Ku
Režim veřejné zakázky
Sektorová podlimitní zakázka
Druh zadávacího řízení
Sektorová podlimitní zakázka
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy
Předpokládaná hodnota
4 000 000,00 Kč
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

Rámcová smlouva - Dodávky aplikačního software a služeb

Popis předmětu VZ

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření Rámcové smlouvy stanovující podmínky, na jejichž základě budou Dopravním podnikem Ostrava a.s. (dále jen DPO) zadávány jednotlivé dílčí poptávky ve věci poskytnutí dodávek aplikačního software a služeb
Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v Návrhu Rámcové smlouvy (dále také jen Rámcová smlouva), který je Přílohou č. 2 Zadávací dokumentace.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Poznámka

V rámci této veřejné zakázky se cenové nabídkové hodnoty neuvádějí, viz bod 4 zadávací dokumentace - Kritéria hodnocení nabídky.

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
08.04.2024 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Hana Kubátková
hana.kubatkova@dpo.cz
+420 597401305
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.