Stav: Ukončená

Serverový čas: 12.08.2020 03:21

Karta veřejné zakázky #OSKS/0680/19
Mobilní aplikace židovským městem v Uherském Brodě

Informace

ID zakázky
5472
Název zakázky
Mobilní aplikace židovským městem v Uherském Brodě
Číslo spisu VZ
OSKS/0680/19
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
120 000,00 Kč
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ072 - Zlínský kraj
Předmět VZ

Předmětem veřejné zakázky je zpracování turistické prohlídky v mobilní aplikaci.

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je zpracování turistické prohlídky v mobilní aplikaci.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
20.11.2019 09:00:00

Zadavatel

Název organizace
Město Uherský Brod
Adresa
Masarykovo nám. 100
Uherský Brod
688 01, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Petra Hečová
petra.hecova@ub.cz
+420 572805136
Další kontakty
Markéta Gajdůšková, marketa.gajduskova@ub.cz, 572 805 210
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.