Stav: Ukončená

Serverový čas: 10.07.2020 04:49

Karta veřejné zakázky #NR-85-19-PŘ-Ko-OPPIK
Areál trolejbusy Ostrava - Rekonstrukce střech hal I – IV

Informace

ID zakázky
5474
Název zakázky
Areál trolejbusy Ostrava - Rekonstrukce střech hal I – IV
Číslo spisu VZ
NR-85-19-PŘ-Ko-OPPIK
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

Areál trolejbusy Ostrava - Rekonstrukce střech hal I – IV

Popis předmětu VZ

Předmětem této veřejné zakázky je zhotovení díla pod názvem „Areál trolejbusy Ostrava - Rekonstrukce střech hal I – IV“, Dopravního podniku Ostrava a.s., (dále jen „stavba“) v rozsahu a členění podle dokumentace pro vydání společného povolení (DUR+DSP+DPS) vypracované společností Technoprojekt, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, která tvoří Přílohu č. 3 zadávací dokumentace.
Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo, který je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
27.01.2020 12:00:00
Zadávací lhůta do
26.06.2020

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.