Stav: Probíhající

Serverový čas: 15.06.2024 18:49

Karta veřejné zakázky #SVZ-01-24-VOS-Ku
Prodej použitých kolejnic

Informace

ID zakázky
55465
Název zakázky
Prodej použitých kolejnic
Číslo spisu VZ
SVZ-01-24-VOS-Ku
Režim veřejné zakázky
Veřejná obchodní soutěž
Druh zadávacího řízení
Veřejná obchodní soutěž
Druh veřejné zakázky
-
Výsledek veřejné zakázky
Kupní smlouva
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

Prodej použitých kolejnic

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné obchodní soutěže je záměr Dopravního podniku Ostrava a.s. odprodat cca 220 t použitých kolejnic, v délce 1,2 – 6 m v období, množství a dle specifikace předmětu plnění uvedeného v návrhu Kupní smlouvy, která tvoří Přílohu č. 1 Výzvy k účasti ve veřejné obchodní soutěži.

Kritérium hodnocení nabídek
Podle zadávací dokumentace
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
02.05.2024 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Hana Kubátková
hana.kubatkova@dpo.cz
+420 597401305
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.