Stav: Probíhající

Serverový čas: 25.06.2024 04:16

Karta veřejné zakázky #VZMR/SNMZ/III/7/2024
OPRAVA SPORTOVNÍHO POVRCHU V TĚLOCVIČNĚ LOUCKÁ 21_ZNOJMO

Informace

ID zakázky
55583
Název zakázky
OPRAVA SPORTOVNÍHO POVRCHU V TĚLOCVIČNĚ LOUCKÁ 21_ZNOJMO
Číslo spisu VZ
VZMR/SNMZ/III/7/2024
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
338 000,00 Kč
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

OPRAVA SPORTOVNÍHO POVRCHU V TĚLOCVIČNĚ LOUCKÁ 21_ZNOJMO

Popis předmětu VZ

Jedná se o lokální opravy mechanického poškození stávajícího povrchu, vybroušení podlahy, provedení nátěru laku s vysokou odolností a provedení lajnování dle sportovního využití tělocvičny.

UPOZORNĚNÍ PRO UCHAZEČE: Zadavatel upozorňuje zájemce o veřejnou zakázku, že popis stavebních prací, dodávek nebo služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, jsou popisem PŘEDPOKLÁDANÝM a zadavatel nezaručuje jeho úplnost, a proto je zájemce povinen vzít v úvahu všechny související podklady a informace a předvídat případné překážky a vyzvat zadavatele k doplnění případně chybějících položek potřebných pro celé, úplné a funkční dílo, které mají být zahrnuty v ceně.

Zakázka bude realizována od 1.7.2024 a bude předána objednateli nejpozději do 15.08.2024, místo plnění je uvedeno v ZD

Prohlídku na místě plnění je možné předem dohodnout s p. Motlem na tel: 731127780

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
09.05.2024 09:00:00

Zadavatel

Název organizace
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
Adresa
Pontassievská 317/14
Znojmo
669 02, Česká republika
Administrátor VZ
Dagmar Dokulilová
dagmar.dokulilova@snznojmo.cz
+420 733648194

Dokumenty