Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.05.2020 14:01

Karta veřejné zakázky #NIN-20-19-PŘ-Ře
PD – Rekonstrukce objektů v Areálu tramvaje Moravská Ostrava a Areálu autobusy Hranečník

Informace

ID zakázky
5561
Název zakázky
PD – Rekonstrukce objektů v Areálu tramvaje Moravská Ostrava a Areálu autobusy Hranečník
Číslo spisu VZ
NIN-20-19-PŘ-Ře
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

PD – Rekonstrukce objektů v Areálu tramvaje Moravská Ostrava a Areálu autobusy Hranečník

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektových dokumentací pro stavby pod souhrnným názvem „PD – Rekonstrukce objektů v Areálu tramvaje Moravská Ostrava a Areálu autobusy Hranečník“, v areálech Dopravního podniku Ostrava a.s.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
18.12.2019 10:00:00
Zadávací lhůta do
18.03.2020

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Sylva Řezáčová
sylva.rezacova@dpo.cz
+420 725903814
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.