Stav: Probíhající

Serverový čas: 18.06.2024 13:47

Karta veřejné zakázky #18/2024 OZ Gemer
Servis osobných motorových vozidiel _OZ Gemer

Informace

ID zakázky
55800
Název zakázky
Servis osobných motorových vozidiel _OZ Gemer
Číslo spisu VZ
18/2024 OZ Gemer
Evidenční číslo zakázky
13149-MSS
Číslo oznámení z TED
2024/S 097-296431
Režim veřejné zakázky
Nadlimitná zákazka
Druh zadávacího řízení
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh veřejné zakázky
Služby
Předpokládaná hodnota
133 100,00 EUR
Hlavní CPV kód
50110000-9 - Opravy a údržba motorových vozidel a příslušenství k nim
Doplňující CPV kód
50112000-3 - Opravy a údržba automobilů
50112200-5 - Údržba a péče o automobily
34330000-9 - Náhradní díly pro vozidla pro přepravu zboží, pro dodávky a automobily
VZ je dělená na části
Ano
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je servis, údržba a iné súvisiace servisné služby pre jednotlivé prevádzky org. zložky Gemer na obdobie 48 mesiacov pre osobné motorové vozidlá (záručný a pozáručný), opravou a dodávkou náhradných dielov osobných, úžitkových a prípojných vozidiel do 3,5 t kategórie M1, M1 G, N1, N1G, N2, N2G vrátane hybridných vozidiel a vozidiel na alternatívny pohon** a O1 a O2 v zmysle kategorizácie podľa § 4 zákona 106/2018Z.z. v podrobnejšom členení v Čl. 4 a príloha I nariadenia (EÚ) 2018/858 v znení neskorších predpisov, v podmienkach prevádzky podniku LSR š.p. a členení jeho organizačných zložiek. Servisné práce sa týkajú hlavne servisných úkonov predpísaných výrobcom, výmeny a údržby pravidelne sa opotrebovaných dielov vozidiel (napr. brzdové doštičky, prevádzkové kvapaliny a iné), prípravy vozidiel na emisnú kontrolu a kontrolu TK s cieľom úspešného vykonania predmetných kontrol.

Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Sociálně zodpovědná zakázka

Ano

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
19.06.2024 12:00:00
Plánované otevírání nabídek
19.06.2024 12:05:00

Zadavatel

Název organizace
LESY SR, Organizačná zložka OZ Gemer
Adresa
Námestie slobody 2
Revúca
05080, Slovenská republika
Administrátor VZ
Peter Fedor
peter.fedor@lesy.sk
+421 907916612

Dokumenty

časť „1“ – OZ Gemer, LS Revúca, LS Ratková, LS Tornaľa

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
81 400,00 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
50110000-9 - Opravy a údržba motorových vozidel a příslušenství k nim
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

časť „2“ – LS Klenovec, LS Hnúšťa, LS Rimavská Sobota

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
39 600,00 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
50110000-9 - Opravy a údržba motorových vozidel a příslušenství k nim
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

c) časť „3“ – SChK ústredie Dobšiná, SChK Veľká Lúka

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
12 100,00 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
50110000-9 - Opravy a údržba motorových vozidel a příslušenství k nim
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy