Stav: Probíhající

Serverový čas: 25.06.2024 05:14

Karta veřejné zakázky #05/2024
Diagnostika předpjatých mostů ve správě KSSLK

Informace

ID zakázky
55998
Název zakázky
Diagnostika předpjatých mostů ve správě KSSLK
Číslo spisu VZ
05/2024
Evidenční číslo zakázky
05/2024
Režim veřejné zakázky
Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
2 483 220,00 Kč
Hlavní CPV kód
71300000-1 - Technicko-inženýrské služby
Doplňující CPV kód
71350000-6 - Vědecké a technické inženýrské služby
71351000-3 - Geologický, geofyzikální a jiný vědecký průzkum
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ051 - Liberecký kraj
Předmět VZ

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby – provedení diagnostického průzkumů mostů ev.č. 283-005, 01023-5 a 29031-1, zpřístupnění mostního objektu včetně zajištění případných souhlasů se vstupem na pozemky, které jsou nutné k provedení diagnostického průzkumu.

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby – provedení diagnostického průzkumů mostů ev.č. 283-005, 01023-5 a 29031-1, zpřístupnění mostního objektu včetně zajištění případných souhlasů se vstupem na pozemky, které jsou nutné k provedení diagnostického průzkumu.
Součástí předmětu veřejné zakázky je průběžné technické projednávání rozpracovaných diagnostik mostních objektů, předání konceptu diagnostických průzkumů zadavateli k posouzení a zapracování připomínek zadavatele k tomuto konceptu do konečné verze diagnostiky.
Součástí předmětu veřejné zakázky je také poskytování součinnosti v zadávacím řízení na zpracování projektové dokumentace na realizaci opravy nebo rekonstrukce mostů (zejména součinnost při přípravě odpovědí na žádosti o vysvětlení).
Bližší specifikace rozsahu akce je obsahem „Specifikace akce“, která je součástí přílohy č. 1 ZD (dále jen „Specifikace akce“).

Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Odpovědné veřejné zadávání (OVZ)

Ano

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
05.06.2024 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
Adresa
České mládeže 632/32
Liberec
70946078, Česká republika
Administrátor VZ
Eva Ursíny
eva.ursiny@ksslk.cz
+420 484809113
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/70946078

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.