Stav: Zrušená

Serverový čas: 25.06.2024 09:44

Karta veřejné zakázky #11690/2024
Stavební úpravy MK Svatoborská a Pod Kohoutkem

Informace

ID zakázky
56292
Název zakázky
Stavební úpravy MK Svatoborská a Pod Kohoutkem
Číslo spisu VZ
11690/2024
Režim veřejné zakázky
Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní CPV kód
45000000-7 - Stavební práce
Doplňující CPV kód
45233120-6 - Výstavba silnic
45233142-6 - Práce na opravě silnic
45233100-0 - Stavební úpravy pro komunikace
45233160-8 - Chodníky a jiné zpevněné povrchy
45316100-6 - Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení
45223300-9 - Výstavba parkovišť
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávající místní komunikace Svatoborská a Pod Kohoutkem.

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávající místní komunikace Svatoborská a Pod Kohoutkem. Jedná se o obslužnou komunikaci funkční skupiny C. Komunikace je umístěna v zastavěné části obce, při jihozápadním okraji města. Provoz pěších a automobilový provoz probíhá na stávající komunikaci bez chodníku. Součástí projektu je návrh parkovacích ploch, chodníku a veřejného osvětlení.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
06.06.2024 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Město Kyjov
Adresa
Masarykovo náměstí 30/1
Kyjov
697 01, Česká republika
Administrátor VZ
Mgr. Eva Fialíková
e.fialikova@mukyjov.cz
+420 518697445
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00285030/

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.