Stav: Zrušená

Serverový čas: 14.06.2024 21:37

Karta veřejné zakázky #MUUB/45256/2024
Projektová dokumentace ulice Na Tržišti, Uherský Brod

Informace

ID zakázky
56324
Název zakázky
Projektová dokumentace ulice Na Tržišti, Uherský Brod
Číslo spisu VZ
MUUB/45256/2024
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
247 933,88 Kč
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ072 - Zlínský kraj
Předmět VZ

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace.

Popis předmětu VZ

Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace (dále jen PD) pro povolení záměru (dále jen „DPZ“) a projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) za účelem řešení parkovacích míst a reorganizace provozu vč. rekonstrukce příjezdové trasy k základní škole.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
28.05.2024 09:00:00

Zadavatel

Název organizace
Město Uherský Brod
Adresa
Masarykovo nám. 100
Uherský Brod
688 17, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Petra Hečová
petra.hecova@ub.cz
Další kontakty
Libor Obadal, 572 805 231, libor.obadal@ub.cz
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.