Stav: Zrušená

Serverový čas: 22.06.2024 09:11

Karta zakázky #CPZA-OPU-2024/004750
DNS - Výkon činnosti stavebného dozoru s odborným zameraním pozemné stavby - Žilina, areál KR PZ. rekonštrukcia a modernizácia objektov

Informace

ID zakázky
56371
Název zakázky
DNS - Výkon činnosti stavebného dozoru s odborným zameraním pozemné stavby - Žilina, areál KR PZ. rekonštrukcia a modernizácia objektov
Číslo spisu VZ
CPZA-OPU-2024/004750
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
41 153,44 EUR
Hlavní CPV kód
71520000-9 - Stavební dohled
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je vykonávanie činností súvisiacich s výkonom stavebného dozoru a to najmä v rozsahu uvedenom v bode 3.1 článku III. návrhu komisionárskej zmluvy v celkovom počte 672 hodín

Verejný obstarávateľ požaduje prítomnosť stavebného dozoru na stavbe nasledovne :
a) na odovzdaní a prevzatí staveniska medzi objednávateľom a zhotoviteľom,
b) priebežne počas celej doby uskutočňovania stavby a to minimálne 3 x týždenne v celkovom počte 12 hodín za týždeň,
c) na kontrolnom dni, ktorý sa bude konať 1 x týždenne,
d) na mimoriadnom kontrolnom dni, ktorý sa bude konať v prípade potreby a to 1 x mesačne,
e) na odovzdávacom a preberacom konaní,
f) na kolaudačnom konaní.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
30.05.2024 09:00:00
Plánované otevírání nabídek
30.05.2024 11:00:00

Zadavatel

Název organizace
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Administrátor VZ
Ivan Kopásek
ivan.kopasek@minv.sk
+421 961405412

Dokumenty