Stav: Probíhající

Serverový čas: 22.06.2024 09:31

Karta zakázky #DNS PL 1/2022-005
Výmena PVC podlahovej krytiny – areál DPB, a.s., Jurajov dvor _02_2024

Informace

ID zakázky
56402
Název zakázky
Výmena PVC podlahovej krytiny – areál DPB, a.s., Jurajov dvor _02_2024
Číslo spisu VZ
DNS PL 1/2022-005
Evidenční číslo zakázky
112/2022 pod značkou 26178-WYP dňa 11.05.2022
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
11 900,00 EUR
Hlavní CPV kód
45113000-2 - Provoz staveniště
Doplňující CPV kód
45432110-8 - Pokládka podlah
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky bude oprava PVC podláh v zmysle technickej špecifikácie – prílohy 1A a 1B výzvy na predkladanie ponúk.
Objekty: Výmena PVC podlahovej krytiny v priestoroch Výpravne Bojnická – posch., kanc.č.102, kuchynka – miest.č.112, chodby a priestor pri schodisku, Jurajov dvor

Bližšia špecifikácia tvorí samostatnú časť tejto výzvy na predloženie ponuky.

Pokiaľ sa v opise predmetu zákazky použil odkaz na konkrétnu značku, výrobcu, alebo výrobok alebo typ výrobku – tieto boli použité výlučne pre ilustráciu vtedy, ak nebolo možné dostatočne presne a zrozumiteľne opísať predmet zákazky a obvyklou obchodnou praxou prevažujúcou pri dodávke rovnakých alebo obdobných predmetov zákazky. V takýchto prípadoch sa má za to, že je takýto odkaz vždy doplnený slovami "alebo ekvivalentný“ a platí, že uchádzač môže vždy ponúknuť aj ekvivalentné alebo lepšie plnenie.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
29.05.2024 11:00:00
Plánované otevírání nabídek
29.05.2024 12:00:00

Zadavatel

Název organizace
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adresa
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovenská republika
Administrátor VZ
Mgr. Ing. Lucia Cencerová
cencerova.lucia@dpb.sk
+421 259501260

Dokumenty