Stav: Probíhající

Serverový čas: 01.10.2020 14:36

Karta veřejné zakázky #NR-109-19-PŘ-Ta
Tiskařské a grafické práce

Informace

ID zakázky
5664
Název zakázky
Tiskařské a grafické práce
Číslo spisu VZ
NR-109-19-PŘ-Ta
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy
Předpokládaná hodnota
2 000 000,00 Kč
Hlavní CPV kód
79800000-2 - Tiskařské a související služby
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

Tiskařské a grafické práce

Popis předmětu VZ

Tiskařské a grafické práce.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Poznámka

V rámci této veřejné zakázky se cenové nabídkové hodnoty neuvádějí, viz bod 4. zadávací dokumentace. Zadavatel uzavře Rámcové smlouvy o dílo na tiskařské a grafické práce se všemi dodavateli, kteří v nabídce předloží oprávněnou osobou podepsaný návrh Rámcové kupní smlouvy a prokážou splnění kvalifikace (způsobilosti) v rozsahu požadovaném zadavatelem v bodu 3. zadávací dokumentace.

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
04.12.2019 10:00:00
Zadávací lhůta do
04.03.2020

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.