Stav: Ukončená

Serverový čas: 01.10.2020 15:07

Karta veřejné zakázky #NR-100-19-PŘ-Če
Broušení tramvajových tratí a konstrukcí 2020 - 2021

Informace

ID zakázky
5677
Název zakázky
Broušení tramvajových tratí a konstrukcí 2020 - 2021
Číslo spisu VZ
NR-100-19-PŘ-Če
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

Broušení tramvajových tratí a konstrukcí 2020 - 2021

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla „Broušení tramvajových tratí a konstrukcí 2020 - 2021“, tj. broušení kolejí a kolejových konstrukcí s kolejnicí tvaru 57R1, 49E1, NT3, NP4 (Rmin. = 25m) na tramvajových tratích Dopravního podniku Ostrava a.s. strojní bruskou kolejnic do poměrné srovnávací roviny.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
07.01.2020 10:00:00
Zadávací lhůta do
07.04.2020

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.