Stav: Ukončená

Serverový čas: 12.08.2020 02:30

Karta veřejné zakázky #ORM/0193/19
Územní studie lokalita Zelnice

Informace

ID zakázky
5755
Název zakázky
Územní studie lokalita Zelnice
Číslo spisu VZ
ORM/0193/19
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
80 000,00 Kč
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ072 - Zlínský kraj
Předmět VZ

Předmětem veřejné zakázky je zpracování územní studie.

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je zpracování územní studie lokality Zelnice, plocha tohoto řešeného území je cca 38 000 m2 - dále viz výzva k účasti.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
17.12.2019 08:00:00

Zadavatel

Název organizace
Město Uherský Brod
Adresa
Masarykovo nám. 100
Uherský Brod
688 01, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Petra Hečová
petra.hecova@ub.cz
+420 572805136
Další kontakty
Ing. Petr Velecký, petr.velecky@ub.cz, 572 805 233
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.