Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.05.2020 13:34

Karta veřejné zakázky #NR-84-19-PŘ-To
Dodávka licencí MS SQL

Informace

ID zakázky
5785
Název zakázky
Dodávka licencí MS SQL
Číslo spisu VZ
NR-84-19-PŘ-To
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

DOdávka licencí MS SQL

Popis předmětu VZ

Předmětem plnění je jednorázová dodávka licencí MS SQL Server Enterprise, licencovaných na procesor bez SA.
Viz bod II. 2.1 Licenční smlouva (dále jen LS)
Prodávající se zavazuje, že dodá trvalou licenci na min. 8 procesorových jader, bez použití CAlů.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
20.01.2020 10:00:00
Zadávací lhůta do
20.04.2020

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
Lenka Tomala
lenka.tomala@dpo.cz
+420 597401305
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.