Stav: Zrušená

Serverový čas: 12.08.2020 02:05

Karta veřejné zakázky #ORM/0197/19
Revitalizace Škrloveckého rybníka - SO 3 kácení, k. ú. Uherský Brod

Informace

ID zakázky
5794
Název zakázky
Revitalizace Škrloveckého rybníka - SO 3 kácení, k. ú. Uherský Brod
Číslo spisu VZ
ORM/0197/19
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
450 000,00 Kč
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ072 - Zlínský kraj
Předmět VZ

Předmětem plnění je provedení kácení stromové a keřové zeleně včetně zajištění odvozu a následného nakládání s vytěženou dřevní hmotou, příprava dřevní hmoty pro expedici.

Popis předmětu VZ

Předmětem plnění je provedení kácení stromové a keřové zeleně včetně zajištění odvozu a následného nakládání s vytěženou dřevní hmotou, příprava dřevní hmoty pro expedici.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
19.12.2019 09:00:00

Zadavatel

Název organizace
Město Uherský Brod
Adresa
Masarykovo nám. 100
Uherský Brod
688 01, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Petra Hečová
petra.hecova@ub.cz
+420 572805136
Další kontakty
Libor Obadal, 572 805 231, libor.obadal@ub.cz
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.