Stav: Probíhající

Serverový čas: 26.05.2020 14:35

Karta veřejné zakázky #NsPCL 615/19-právní
Nemocniční informační systém

Informace

ID zakázky
5860
Název zakázky
Nemocniční informační systém
Číslo spisu VZ
NsPCL 615/19-právní
Evidenční číslo zakázky
Z2019-045253
Číslo oznámení z TED
2019/S 246-606540
Režim veřejné zakázky
Nadlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
30 234 675,00 Kč
Hlavní CPV kód
48814000-7 - Zdravotnické informační systémy
Doplňující CPV kód
48814400-1 - Klinické informační systémy
48814100-8 - Informační systémy pro zdravotní sestry
48814200-9 - Systémy pro administrativu týkající se pacientů
48180000-3 - Balík programů pro zdravotnictví
72253200-5 - Systémová podpora
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a zavedení nemocničního informačního systému do prostředí Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Popis předmětu VZ

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a zavedení nemocničního informačního systému do prostředí Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., a to včetně nedílně souvisejících požadavků typu provedení integračních prací, migrací dat ze zdrojových systémů, zaškolení, dodání licencí a zpracování dokumentace. Předmět dodávky a zavedení nemocničního informačního systému je podrobně specifikován v návrhu smlouvy o dílo, který je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace, a Technické dokumentaci, která je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace (dále též „ZD“).
Předmětem plnění jsou dále služby k zajištění celkového životního cyklu informačního systému v prostředí zadavatele v podobě služeb technické podpory a rozvoje informačního systému. Předmět plnění v podobě služeb technické podpory a rozvoje je podrobně specifikován v návrhu smlouvy o technické podpoře a rozvoji, která je přílohou č. 4 ZD.
Součástí předmětu plnění jsou dále služby a práce dodavatele s dodávkou přímo související a nezbytné k řádnému uvedení předmětu plnění do provozu.
Předmětem plnění veřejné zakázky je dále uzavření smlouvy o vzdáleném přístupu k prostředkům v prostředí zadavatele za účelem vzdáleného přístupu k systémům a systémovým prostředkům v prostředí zadavatele za účelem poskytování dodávek a služeb v rámci předmětu plnění této veřejné zakázky za specifických podmínek stanovených zadavatelem a dále uzavření smlouvy ve vztahu ke zpracování osobních údajů v souladu s platnou legislativou.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
24.01.2020 10:00:00
Plánované otevírání nabídek
24.01.2020 10:05:00

Zadavatel

Název organizace
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Adresa
Purkyňova 1849
Česká Lípa
470 01, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/27283518

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.