Stav: Probíhající

Serverový čas: 26.05.2020 14:15

Karta DNS #DNS12020
Elektrina pre potreby mesta Nitra a ním zriadených organizácií

Informace

ID zakázky
5980
Název zakázky
Elektrina pre potreby mesta Nitra a ním zriadených organizácií
Číslo spisu VZ
DNS12020
Evidenční číslo zakázky
36002 - MUT
Číslo oznámení z TED
2019/S 248-612510
Režim veřejné zakázky
DNS
Druh zadávacího řízení
DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Předpokládaná hodnota
1 600 000,00 EUR
Hlavní CPV kód
09300000-2 - Elektrická energie, vytápění, solární a jaderná energie
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je vytvorenie dynamického nákupného systému na združenú dodávku elektriny (elektrickej energie) v rozsahu skupiny (XXX00000-Y - 091 - Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia), časť (trieda) 09310000-5 – Elektrická energia, s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie, prenosu a súvisiacich služieb pre Mesto Nitra, ostatné organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitra (odberné miesta budú konkrétne špecifikované pri vyhlasovaní konkrétnych zákazkách). Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, jeho presný rozsah ako aj ostatné doplňujúce informácie budú uvedené v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Poznámka

V zriadenom DNS budú môcť nakupovať tieto subjekty: Mesto NR, Základné školy zriadené mestom Nitra na území mesta Nitra, Základné umelecké školy zriadené mestom Nitra na území mesta Nitra, Materské školy zriadené mestom Nitra na území mesta Nitra, CVČ Domino zriadené mestom Nitra na území mesta Nitra, Správa zariadení sociálnych služieb zriadená mestom Nitra na území mesta Nitra a organizácia zriadená mestom Nitra - Službyt Nitra.

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie žiadostí
21.01.2020 09:00:00
Plánované otevírání žádostí
21.01.2020 09:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí počas trvania DNS
24.01.2022 23:59:59

Zadavatel

Název organizace
Mesto Nitra
Adresa
Štefánikova 60
Nitra
950 06, Slovenská republika
Administrátor VZ
Marcela Turčanová
+421 908225248

Dokumenty

Zakázky