Stav: Ukončená

Serverový čas: 10.07.2020 06:16

Karta veřejné zakázky #NR-19-20-OŘ-Ko-OPD
„Rekonstrukce tramvajové tratě v Sadu B. Němcové II.“

Informace

ID zakázky
6016
Název zakázky
„Rekonstrukce tramvajové tratě v Sadu B. Němcové II.“
Číslo spisu VZ
NR-19-20-OŘ-Ko-OPD
Evidenční číslo zakázky
Z2020-000141
Číslo oznámení z TED
2020/S 004-005641
Režim veřejné zakázky
Nadlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní CPV kód
45234126-5 - Výstavba tramvajových tratí
Doplňující CPV kód
45000000-7 - Stavební práce
71320000-7 - Technické projektování
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je realizovat dílo pod názvem „Rekonstrukce tramvajové tratě v Sadu B. Němcové II.“, v rozsahu a členění podle dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozsahu dokumentace pro provádění stavby (dále jen DSP + DPS) vypracované firmou IM-PROJEKT, Inženýrské a mostní konstrukce s. r. o., IČO: 276 89 328, se sídlem Vodní 1, 602 00 Brno. Stavba bude zhotovena v souladu s podmínkami uvedenými ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
16.03.2020 10:00:00
Zadávací lhůta do
13.09.2020

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.