Stav: Probíhající

Serverový čas: 01.04.2020 18:54

Karta veřejné zakázky #43/19
Dodávka až 40 ks obousměrných velkokapacitních tramvají

Informace

ID zakázky
6028
Název zakázky
Dodávka až 40 ks obousměrných velkokapacitních tramvají
Číslo spisu VZ
43/19
Evidenční číslo zakázky
Z2020-000395
Číslo oznámení z TED
2020/S 007-012503
Režim veřejné zakázky
Nadlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy
Předpokládaná hodnota
2 400 000 000,00 Kč
Hlavní CPV kód
34622100-4 - Tramvaje
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Předmět VZ

Dodávka až 40 ks obousměrných velkokapacitních tramvají

Popis předmětu VZ

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka až 40 ks obousměrných velkokapacitních tramvají. Všechny tramvaje musí mít technické vlastnosti stanovené v technické specifikaci uvedené v příloze č. 1 ZD – Soupis požadavků na dodávku obousměrných velkokapacitních tramvají.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
20.04.2020 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adresa
Hlinky 151
Brno
656 46, Česká republika
Administrátor VZ
Lenka Mohelská
lmohelska@dpmb.cz
+420 543171511

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.