Stav: Probíhající

Serverový čas: 14.08.2022 05:57

Karta veřejné zakázky #ZVZ/1/2020
Svoz separovaného odpadu od domu Šternberk

Informace

ID zakázky
6036
Název zakázky
Svoz separovaného odpadu od domu Šternberk
Číslo spisu VZ
ZVZ/1/2020
Režim veřejné zakázky
Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
5 000 000,00 Kč
Hlavní CPV kód
90511000-2 - Sběr odpadu
Doplňující CPV kód
90500000-2 - Služby související s likvidací odpadů a odpady
90511200-4 - Sběr odpadu z domácností
90512000-9 - Odvoz odpadu
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ071 - Olomoucký kraj
Předmět VZ

Předmětem plnění veřejné zakázky na služby je zajištění kompletních služeb při nakládání se separovaným odpadem od občanů města Šternberka.

Popis předmětu VZ

Předmětem plnění veřejné zakázky na služby je zajištění kompletních služeb při nakládání se separovaným odpadem od občanů města Šternberka.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
22.01.2020 13:00:00

Zadavatel

Název organizace
Město Šternberk
Adresa
Horní náměstí 16
Šternberk
785 01, Česká republika
Administrátor VZ
Hana Širgelová
sirgelova@sternberk.cz
+420 585086235
Internetový odkaz na Profil zadavatele
http://www.stavebnionline.cz/profil/sternberk

Dokumenty