Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.06.2020 20:51

Karta veřejné zakázky #P10012020
Sociální bydlení v ul. Mlýnská, Bystřice pod Hostýnem

Informace

ID zakázky
6052
Název zakázky
Sociální bydlení v ul. Mlýnská, Bystřice pod Hostýnem
Číslo spisu VZ
P10012020
Režim veřejné zakázky
Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní CPV kód
45000000-7 - Stavební práce
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Jedná se o novostavbu objektu pro sociální bydlení, zbudování zpevněných ploch a přípojek technické infrastruktury.

Popis předmětu VZ

Jedná se o novostavbu objektu pro sociální bydlení, zbudování zpevněných ploch a přípojek technické infrastruktury. Dále je předmětem projektová dokumentace skutečného provedení a geodetické zaměření stavby. Technické podmínky jsou dány projektovou dokumentací v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení podle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
10.02.2020 08:00:00

Zadavatel

Název organizace
Město Bystřice pod Hostýnem
Adresa
Masarykovo náměstí 137
Bystřice pod Hostýnem
768 61, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Jan Rampouch
rampouch@enviagentura.cz
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00287113