Stav: Ukončená

Serverový čas: 01.04.2020 20:20

Karta veřejné zakázky #NR-02-20-PŘ-Ja
Provádění asfaltových zálivek panelů

Informace

ID zakázky
6116
Název zakázky
Provádění asfaltových zálivek panelů
Číslo spisu VZ
NR-02-20-PŘ-Ja
Evidenční číslo zakázky
NR-02-20-PŘ-Ja
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
1 500 000,00 Kč
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

Provádění asfaltových zálivek panelů

Popis předmětu VZ

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení zalévání spár mezi tramvajovými panely asfaltovou zálivkou, a to ve formě aplikace nové zálivky v tratích nových a rekonstruovaných, nebo ve formě obnovy zálivky v tratích stávajících. Zadavatel poskytne součinnost při dodávce zálivkové hmoty a zároveň poskytne vařič asfaltu pro uvedení zálivky do aplikovatelného stavu včetně provozních náplní vařiče. Přesný popis činností zadavatele a zhotovitele při poskytnutí součinnosti je popsán v Příloze č. 2 zadávací dokumentace - Návrh Smlouvy o dílo.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
29.01.2020 10:00:00
Zadávací lhůta do
29.05.2020

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.