Stav: Ukončená

Serverový čas: 01.10.2022 06:07

Karta veřejné zakázky #ORM/0002/20
Obnova Panského domu č. p. 77 (fasády, výplně otvorů) východní strana v zahradě

Informace

ID zakázky
6144
Název zakázky
Obnova Panského domu č. p. 77 (fasády, výplně otvorů) východní strana v zahradě
Číslo spisu VZ
ORM/0002/20
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
2 950 000,00 Kč
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ072 - Zlínský kraj
Předmět VZ

Předmětem veřejné zakázky je obnova východního fasádního pláště budovy Panského domu, tj. provedení štukových a sanačních omítek, jejich nátěr silikátovou barvou, provedení repase stávajících dvojitých dřevěných oken, dodání nových klempířských a zámečnických prvků a restaurování pískovcových ostění oken v zahradě.

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je obnova východního fasádního pláště budovy Panského domu, tj. provedení štukových a sanačních omítek, jejich nátěr silikátovou barvou, provedení repase stávajících dvojitých dřevěných oken, dodání nových klempířských a zámečnických prvků a restaurování pískovcových ostění oken v zahradě.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
03.02.2020 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Město Uherský Brod
Adresa
Masarykovo nám. 100
Uherský Brod
688 01, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Petra Hečová
petra.hecova@ub.cz
Další kontakty
Libor Manda, DiS., 572 805 236, libor.manda@ub.cz
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.