Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.09.2020 08:52

Karta veřejné zakázky #NR-17-20-OŘ-Ja-IROP
Dodávka 24 ks nových jednočlánkových autobusů na CNG pohon

Informace

ID zakázky
6201
Název zakázky
Dodávka 24 ks nových jednočlánkových autobusů na CNG pohon
Číslo spisu VZ
NR-17-20-OŘ-Ja-IROP
Evidenční číslo zakázky
Z2020-001693
Číslo oznámení z TED
2020/S 012-024987
Režim veřejné zakázky
Nadlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
168 500 000,00 Kč
Hlavní CPV kód
34121100-2 - Autobusy veřejné dopravy
Doplňující CPV kód
34121400-5 - Nízkopodlažní autobusy
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

Dodávka 24 ks nových jednočlánkových autobusů na CNG pohon

Popis předmětu VZ

Předmětem sektorové veřejné zakázky je dodávka 24 ks jednočlánkových nízkopodlažních autobusů na pohon CNG, včetně dodání servisního speciálního nářadí a diagnostického zařízení.
Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
19.03.2020 10:00:00
Zadávací lhůta do
16.09.2020

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.