Stav: Probíhající

Serverový čas: 26.05.2020 14:24

Karta DNS #DNS2 STAVMAT 2020
Nákup stavebných materiálov pre potreby Technických služieb Žiar nad Hronom

Informace

ID zakázky
6343
Název zakázky
Nákup stavebných materiálov pre potreby Technických služieb Žiar nad Hronom
Číslo spisu VZ
DNS2 STAVMAT 2020
Evidenční číslo zakázky
7397 - MUT
Číslo oznámení z TED
2020/ S 023-050521
Režim veřejné zakázky
DNS
Druh zadávacího řízení
DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Předpokládaná hodnota
1 000 000,00 EUR
Hlavní CPV kód
44100000-1 - Stavební materiály a příbuzné prvky
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je vytvorenie dynamického nákupného systému na nákup stavebných materiálov potrebných na výkon bežných činností Technických služieb, ktoré v rámci správy budov, športovísk alebo plnenia osobitých úloh na základe poverenia zriaďovateľa, Mesta Žiar nad Hronom (napr. rekonštrukcia mestských športovísk, prípadne iných priestranstiev v správe Mesta) budú realizovať viaceré drobné stavby alebo rekonštrukcie verejných priestranstiev, športovísk, detských ihrísk.
Technické služby Žiaru nad Hronom boli poverené rekonštrukciou mestskej plavárne a za týmto účelom budú prvé zákazky v DNS zadávané a vyhlasované s cieľom nakúpiť stavebné materiály potrebné pre rekonštrukciu tohto objektu. Pôjde predovšetkým o tieto typy stavebných materiálov:
44100000-1 Konštrukčné materiály a súvisiace prvky, 44111000-1 Stavebné materiály, 44111100-2 Tehly, 44111200-3 Cement, 44111300-4 Keramické výrobky, 44111400-5 Nátery a obklady/izolácie/opláštenie múrov, 44111520-2 Tepelnoizolačný materiál, 44111600-7 Tvarovky, 44111700-8 Dlaždice, 44111800-9 Malta (stavebná), 44111900-0 Keramické dlaždice, 44112000-8 Rôzne stavebné konštrukcie, 44112120-5 Profilové diely, 44112200-0 Podlahové krytiny, 44112210-3 Pevné podlahy, 44112230-9 Linoleum, 44112600-4 Zvuková izolácia, 44112700-5 Trámy, 44113000-5 Cestný stavebný materiál, 44113100-6 Dlažobné materiály, 44113140-8 Cestné kamene, 44113810-6 Povrchový náter, 44114000-2 Betón, 44114100-3 Hotový/surový betón, 44114200-4 Betónové výrobky, 44114220-0 Betónové rúry a ich príslušenstvo (spojky), 44114250-9 Betónové dosky (tabule), 44115000-9 Stavebné príslušenstvo, 44115100-0 Potrubia, 44115200-1 Klampiarske a kúrenárske materiály, 44115210-4 Klampiarske materiály, 44141100-1 Elektroinštalačné rúrky, 44142000-7 Rámy, 44143000-4 Palety, 44144000-1 Stĺpy, 44171000-9 Dosky (stavebné), 44172000-6 Plechy (stavebné), 44175000-7 Panely, 44190000-8 Rôzne stavebné materiály, 44191000-5 Rôzne stavebné materiály z dreva, 44192100-3 PVC pena, 44192200-4 Klince, 44161200-8 Vodovodné potrubia, 44161400-0 Podvodné diaľkové potrubia, 44162300-6 Odtokové/odpadové potrubia, 44162400-7 Revízne otvory z glazovanej kameniny, 44162500-8 Potrubie na rozvod pitnej vody, 44163000-0 Rúrky a príslušenstvo (spojky), 44163100-1 Rúrky, 44163110-4 Odvodňovacie rúrky, 44163111-1 Drenážne rúrky, 44200000-2 Konštrukčné výrobky, 44210000-5 Konštrukcie a časti konštrukcií, 44212000-9 Konštrukčné výrobky a diely s výnimkou prefabrikovaných budov, 44221200-7 Dvere, 44230000-1 Výrobky stavebného tesárstva, 44300000-3 Káble, drôty a súvisiace výrobky, 44311000-3 Lanká, 44312000-0 Drôt na ploty, 44312300-3 Ostnatý drôt, 44313000-7 Kovové pletivo, 44313100-8 Drôtená sieť na ploty, 44313200-9 Drôtené pletivo, 44315000-1 Drôtené tyče, 44315100-2 Príslušenstvo na zváranie, 44315200-3 Zváracie materiály, 44316000-8 Železiarsky tovar, 44322100-4 Elektroinštalačné káble, 44322200-5 Káblové konektory, 44322300-6 Káblovody, 44322400-7 Káblové príchytky (spony), 44331000-9 Tyče, 44332000-6 Prúty (stavebné), 44333000-3 Drôty, 44334000-0 Profily.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Poznámka

LPP 2.3.2020

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie žiadostí
02.03.2020 10:00:00
Plánované otevírání žádostí
02.03.2020 10:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí počas trvania DNS
08.03.2022 00:00:00

Zadavatel

Název organizace
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
Adresa
A. Dubčeka 380/45
Žiar nad Hronom
965 01, Slovenská republika
Administrátor VZ
Marcela Turčanová
turcanova@apuen.sk
+421 908225248
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/9228

Dokumenty

Zakázky