Stav: Probíhající

Serverový čas: 25.09.2020 16:35

Karta veřejné zakázky #01.2020
Cyklostezka Bruntál – Staré Město

Informace

ID zakázky
6374
Název zakázky
Cyklostezka Bruntál – Staré Město
Číslo spisu VZ
01.2020
Evidenční číslo zakázky
Z2020-011793
Režim veřejné zakázky
Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
10 355 081,00 Kč
Hlavní CPV kód
45233000-9 - Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
Doplňující CPV kód
45233100-0 - Stavební úpravy pro komunikace
45233160-8 - Chodníky a jiné zpevněné povrchy
45233161-5 - Výstavba stezek pro pěší
45233162-2 - Výstavba cyklistických stezek
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ano
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Vybudování cyklostezky

Popis předmětu VZ

Stavba nové smíšené cyklostezky se skládá ze čtyř stavebních objektů:
SO101 – Hlavní trasa
SO102 – Propojení s lokalitou Za Mlékárnou
SO401 – Veřejné osvětlení – Hlavní trasa
SO402 – Veřejné osvětlení – Propojení s lokalitou Za Mlékárnou

Předmětem řešeného zadávacího řízení jsou pouze stavební objekty:
SO101 – Hlavní trasa
SO401 – Veřejné osvětlení – Hlavní trasa

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
24.02.2020 10:00:00
Zadávací lhůta do
25.05.2020

Zadavatel

Název organizace
Město Bruntál
Adresa
Nádražní 20
Bruntál
792 01, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Alexandra Snopková
snopkova@ceskyprojekt.cz
+420 777607344
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00295892

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.