Stav: Ukončená

Serverový čas: 20.10.2020 22:50

Karta veřejné zakázky #NR-35-20-OŘ-Ja
Kolejové konstrukce pro opravy a rekonstrukce tramvajových tratí 2020

Informace

ID zakázky
6459
Název zakázky
Kolejové konstrukce pro opravy a rekonstrukce tramvajových tratí 2020
Číslo spisu VZ
NR-35-20-OŘ-Ja
Evidenční číslo zakázky
Z2020-004762
Režim veřejné zakázky
Nadlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Předpokládaná hodnota
6 000 000,00 Kč
Hlavní CPV kód
34946220-8 - Hrotovnice, srdcovky, výhybky a ostatní přejezdový materiál pro výměny a křížení
VZ je dělená na části
Ano
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

Kolejové konstrukce pro opravy a rekonstrukce tramvajových tratí 2020

Popis předmětu VZ

Předmět plnění veřejné zakázky „Kolejové konstrukce pro opravy a rekonstrukce tramvajových tratí 2020“ je rozdělen na dvě (2) samostatné části.
Předmětem jednotlivých části je dodávka kolejových konstrukcí dle Technických specifikací pro části 1 a 2.
Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.

Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
09.03.2020 10:00:00
Zadávací lhůta do
07.08.2020

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.

Kolejové kontrukce pro opravy tramvajových tratí 2020 - Část 1

Stav
Ukončená
Předpokládaná hodnota bez DPH
3 000 000,00 Kč
Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34946220-8 - Hrotovnice, srdcovky, výhybky a ostatní přejezdový materiál pro výměny a křížení
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Kolejové kontrukce pro rekonstrukce tramvajových tratí 2020 - Část 2

Stav
Ukončená
Předpokládaná hodnota bez DPH
3 000 000,00 Kč
Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34946220-8 - Hrotovnice, srdcovky, výhybky a ostatní přejezdový materiál pro výměny a křížení
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy