Stav: Probíhající

Serverový čas: 27.01.2021 18:28

Karta veřejné zakázky #NIN-9-20-PŘ-Hý
PD – Stavební úpravy pro instalaci tramvajového simulátoru

Informace

ID zakázky
6460
Název zakázky
PD – Stavební úpravy pro instalaci tramvajového simulátoru
Číslo spisu VZ
NIN-9-20-PŘ-Hý
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

PD – Stavební úpravy pro instalaci tramvajového simulátoru

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby (dále jen PD DSP + DPS) pro stavbu „Stavební úpravy pro instalaci tramvajového simulátoru“ (dále jen simulátoru), v objektu Budova – podúrovňový soustruh, v Areálu tramvaje Poruba, Dopravního podniku Ostrava a.s.
Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo (dále také jen smlouva), který je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
20.02.2020 10:00:00
Zadávací lhůta do
21.05.2020

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. David Hýža
david.hyza@dpo.cz
+420 597401042
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.