Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.09.2020 05:06

Karta veřejné zakázky #NR-20-20-OŘ-Ko
Systém elektrické požární signalizace

Informace

ID zakázky
6473
Název zakázky
Systém elektrické požární signalizace
Číslo spisu VZ
NR-20-20-OŘ-Ko
Evidenční číslo zakázky
Z2020-005342
Číslo oznámení z TED
2020/S 030-069437
Režim veřejné zakázky
Nadlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní CPV kód
31625100-4 - Systémy pro detekci požáru
Doplňující CPV kód
31625200-5 - Systémy pro požární poplach
45311000-0 - Instalace a montáž elektrických rozvodů a zařízení
45312000-7 - Instalace a montáž poplachových systémů a antén
71320000-7 - Technické projektování
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

Systém elektrické požární signalizace

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je realizovat dílo pod názvem „Systém elektrické požární signalizace“, v jednotlivých areálech Dopravního podniku Ostrava a.s., v rozsahu a členění podle dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby. Předmětem veřejné zakázky je i provádění servisních služeb. Rozsah těchto servisních služeb je provádění servisních služeb s cílem zajištění řádného provozu vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
26.03.2020 10:00:00
Zadávací lhůta do
23.09.2020

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.