Stav: Ukončená

Serverový čas: 01.10.2020 16:47

Karta veřejné zakázky #ORM/0060/20
Zpevněné plochy u MŠ Svatopluka Čecha, Uherský Brod

Informace

ID zakázky
6487
Název zakázky
Zpevněné plochy u MŠ Svatopluka Čecha, Uherský Brod
Číslo spisu VZ
ORM/0060/20
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
370 000,00 Kč
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ072 - Zlínský kraj
Předmět VZ

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce související s úpravou zpevněných ploch v zahradě mateřské školy.

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce související s úpravou zpevněných ploch v zahradě mateřské školy.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
28.02.2020 09:00:00

Zadavatel

Název organizace
Město Uherský Brod
Adresa
Masarykovo nám. 100
Uherský Brod
688 01, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Petra Hečová
petra.hecova@ub.cz
Další kontakty
Libor Obadal, 572 805 231, libor.obadal@ub.cz
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.