Stav: Probíhající

Serverový čas: 29.09.2020 05:43

Karta veřejné zakázky #NR-22-20-PŘ-Ko
Renovace kolejových konstrukcí 2020-2022

Informace

ID zakázky
6501
Název zakázky
Renovace kolejových konstrukcí 2020-2022
Číslo spisu VZ
NR-22-20-PŘ-Ko
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

Renovace kolejových konstrukcí 2020-2022

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je provádění renovací kolejových konstrukcí na tramvajových tratích provozovaných zadavatelem a dále v areálech vozoven podle jednotlivých dílčích objednávek zadavatele.
V rámci tohoto poptávkového řízení budou uzavřeny rámcové smlouvy o dílo se všemi dodavateli, kteří splní podmínky tohoto poptávkového řízení. Dodavatelé, s nimiž bude uzavřena rámcová smlouva o dílo, budou oslovování dílčími cenovými poptávkami, a na základě jejichž vyhodnocení budou vystavovány objednávky k dílčímu plnění. V těchto dílčích cenových poptávkách bude specifikován termín a místo plnění a rovněž konkrétní rozsah plnění.
Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Rámcové smlouvy o dílo (dále také jen smlouva), který je přílohou č. 2 zadávací dokumentace

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
26.02.2020 10:00:00
Zadávací lhůta do
27.05.2020

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.