Stav: Ukončená

Serverový čas: 27.01.2021 01:53

Karta veřejné zakázky #NR-42-20-OŘ-Če
Dodávka dřevěných pražců 2020

Informace

ID zakázky
6571
Název zakázky
Dodávka dřevěných pražců 2020
Číslo spisu VZ
NR-42-20-OŘ-Če
Evidenční číslo zakázky
Z2020-006076
Číslo oznámení z TED
2020/S 034-081268
Režim veřejné zakázky
Nadlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
2 500 000,00 Kč
Hlavní CPV kód
34947100-8 - Pražce
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

Dodávka dřevěných pražců 2020

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových dřevěných impregnovaných pražců příčných a výhybkových, včetně dopravy do místa plnění. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
17.03.2020 10:00:00
Zadávací lhůta do
14.09.2020

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.