Stav: Probíhající

Serverový čas: 30.09.2020 07:06

Karta veřejné zakázky #8/20
Dodávky náhradních dílů pro autobusy CNG SOR NBG 12

Informace

ID zakázky
6573
Název zakázky
Dodávky náhradních dílů pro autobusy CNG SOR NBG 12
Číslo spisu VZ
8/20
Režim veřejné zakázky
Sektorová podlimitní zakázka
Druh zadávacího řízení
Sektorová podlimitní zakázka
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Předmět VZ

Dodávky náhradních dílů pro autobusy CNG SOR NBG 12

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky originálních náhradních dílů pro autobusy CNG SOR NBG 12, a to dle aktuálních potřeb zadavatele. Tyto náhradní díly jsou specifikovány v příloze č. 1 - Technická specifikace a ceník.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
26.02.2020 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adresa
Hlinky 151
Brno
656 46, Česká republika
Administrátor VZ
Mgr. Eliška Brabcová
ebrabcova@dpmb.cz
+420 543171631

Dokumenty