Stav: Ukončená

Serverový čas: 27.01.2021 17:01

Karta veřejné zakázky #NR-23-20-PŘ-Ko
Odstranění zádlažbových panelů typu A na ul. Vítkovická

Informace

ID zakázky
6682
Název zakázky
Odstranění zádlažbových panelů typu A na ul. Vítkovická
Číslo spisu VZ
NR-23-20-PŘ-Ko
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

Odstranění zádlažbových panelů typu A na ul. Vítkovická

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je provedení díla pod názvem „Odstranění zádlažbových panelů typu A na ul. Vítkovická“, Rozsah prací je stanoven ,,Zadavatelským soupisem prací“ jež tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace. Jedná se o udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení stavby. Práce budou provedeny tak, aby nedošlo k vyloučení tramvajové ani silniční dopravy.
Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo, který je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
11.03.2020 10:00:00
Zadávací lhůta do
10.06.2020

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.