Stav: Probíhající

Serverový čas: 05.06.2020 08:54

Karta DNS #DNS/2020/01
Dynamický nákupní systém - Opravy a modernizace budov pro městský obvod Slezská Ostrava

Informace

ID zakázky
6688
Název zakázky
Dynamický nákupní systém - Opravy a modernizace budov pro městský obvod Slezská Ostrava
Číslo spisu VZ
DNS/2020/01
Evidenční číslo zakázky
Z2020-007102
Režim veřejné zakázky
Zvláštní postup
Druh zadávacího řízení
DNS
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Předpokládaná hodnota
50 000 000,00 Kč
Hlavní CPV kód
45210000-2 - Bytová výstavba / CPV dle NIPEZ: Stavební práce na budovách
Doplňující CPV kód
44112200-0 - Podlahové krytiny
45310000-3 - Elektroinstalační práce
45330000-9 - Instalatérské a sanitární práce
45211310-5 - Stavební práce na koupelnách
44111400-5 - Nátěry a krycí materiály na stěny
45232460-4 - Sanitární práce
45333000-0 - Instalace a montáž plynového zařízení
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Opravy a modernizace budov pro městský obvod Slezská Ostrava

Popis předmětu VZ

Předmětem dílčích veřejných zakázek zadávaných v již zavedeném DNS budou opravy a modernizace budov v majetku statutárního města Ostrava, svěřených městskému obvodu Slezská Ostrava, kdy se jedná o bytové domy (objekty k bydlení) a o objekty občanské vybavenosti (budovy úřadu, kulturní domy, domy s pečovatelskou službou, školská zařízení, domy s nebytovými prostory, hasičské zbrojnice, smuteční a obřadní síně).

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání žádostí - Zavedení DNS
30.03.2020 10:00:00
Plánované otevírání žádostí
30.03.2020 10:00:00
Lhůta pro podání žádostí - Zavedené DNS
23.04.2023 14:00:00

Zadavatel

Název organizace
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Adresa
Těšínská 138/35
Ostrava
710 16, Česká republika
Administrátor VZ
Jan Cudlín
jan.cudlin@proebiz.com
+420 725880844
Další kontakty
Kontaktní osoba zadavatele:
Bc. Martina Prchalová
+420 599 410 424
mprchalova@slezska.cz
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.