Stav: Ukončená

Serverový čas: 27.01.2021 17:08

Karta veřejné zakázky #NR-24-20-OŘ-Ko
PD – Sociální zázemí řidičů Dubina

Informace

ID zakázky
6715
Název zakázky
PD – Sociální zázemí řidičů Dubina
Číslo spisu VZ
NR-24-20-OŘ-Ko
Evidenční číslo zakázky
Z2020-007351
Číslo oznámení z TED
2020/S 043-102609
Režim veřejné zakázky
Nadlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní CPV kód
71320000-7 - Technické projektování
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

PD – Sociální zázemí řidičů Dubina

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace „PD – Sociální zázemí řidičů Dubina“ v rozsahu PD pro vydání společného územního a stavebního povolení, v podrobnostech PD pro provádění stavby včetně oceněného i neoceněného soupisu prací. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
31.03.2020 10:00:00
Zadávací lhůta do
28.09.2020

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.