Stav: Zrušená

Serverový čas: 18.08.2022 18:02

Karta veřejné zakázky #VZ001/2020
Výběr dodavatele pro lakýrnické práce včetně dodávek materiálu při povrchových úpravách skříní kolejových vozidel

Informace

ID zakázky
6731
Název zakázky
Výběr dodavatele pro lakýrnické práce včetně dodávek materiálu při povrchových úpravách skříní kolejových vozidel
Číslo spisu VZ
VZ001/2020
Evidenční číslo zakázky
Z2020-006818
Číslo oznámení z TED
2020/S 039-092515
Režim veřejné zakázky
Nadlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy
Předpokládaná hodnota
42 000 000,00 Kč
Hlavní CPV kód
50224200-3 - Generální opravy osobních železničních vozů
Doplňující CPV kód
50222000-7 - Opravy a údržba kolejových vozidel
34620000-9 - Kolejová vozidla
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Výběr dodavatele pro lakýrnické práce včetně dodávek materiálu při povrchových úpravách skříní kolejových vozidel

Popis předmětu VZ

Předmětem Veřejné zakázky je uzavření Rámcové smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na dobu určitou, a to na dobu tří let. Rámcová smlouva o dílo bude uzavřena se dvěma dodavateli. Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou povrchové úpravy kolejových vozidel včetně dodávek materiálu.
Podrobnější podmínky jsou popsány v Zadávací dokumentaci.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
08.04.2020 11:00:00
Plánované otevírání nabídek
08.04.2020 11:15:00

Zadavatel

Název organizace
DPOV, a.s.
Adresa
Husova 635/1b
Přerov
751 52, Česká republika
Administrátor VZ
Ilona Zatloukalová
zatloukalova@dpov.cd.cz
+420 724203346
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/27786331

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.