Stav: Probíhající

Serverový čas: 28.02.2020 10:58

Karta DNS #07109/2018/ODDVO
Dodávka zemného plynu

Informace

ID zakázky
678
Název zakázky
Dodávka zemného plynu
Číslo spisu VZ
07109/2018/ODDVO
Evidenční číslo zakázky
8470-MUT zo dňa 20.06.2018
Číslo oznámení z TED
2018/S 115-261104
Režim veřejné zakázky
DNS
Druh zadávacího řízení
DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Předpokládaná hodnota
9 680 623,00 EUR
Hlavní CPV kód
09123000-7 - Zemní plyn
Centralizované zadávání
Ano
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom dynamického nákupného systému je dodávka zemného plynu vrátane zabezpečenia distribúcie, prepravy, štruktúrovania a prevzatia zodpovednosti za odchýlku pre Centrálnu obstarávaciu organizáciu (ďalej len "COO"), ostatné organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti COO, Banskobystrickú regionálnu správu ciest, a.s., so sídlom Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica a jej strediská (odberné miesta), uvedené v prílohe č. 3 Súťažných podkladov. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, jeho presný rozsah ako aj ostatné doplňujúce informácie budú uvedené v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Poznámka

COO bude vyhlasovať jednotlivé zákazky (výzvy) na dodávku zemného plynu, podľa svojich aktuálnych potrieb.

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie žiadostí o účasť (§ 59 ods. 2 písm. a) ZVO)
17.07.2018 10:00:00
Termín trvania vytvoreného a zriadeného DNS/ obdobie na priebežné zaradenie do zriadeného DNS
31.12.2022 23:59:59

Centrální zadavatel

Název organizace
Banskobystrický samosprávny kraj
Adresa
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Administrátor VZ
Ľuboš Hláčik
lubos.hlacik@bbsk.sk
+421 484325644

Dokumenty

Zakázky