Stav: Ukončená

Serverový čas: 27.01.2021 18:32

Karta veřejné zakázky #NR-43-20-OŘ-Ta
Dodávka drobného kolejiva a spojovacího materiálu pro opravy TT

Informace

ID zakázky
6803
Název zakázky
Dodávka drobného kolejiva a spojovacího materiálu pro opravy TT
Číslo spisu VZ
NR-43-20-OŘ-Ta
Evidenční číslo zakázky
Z2020-008127
Číslo oznámení z TED
2020/S 048-114497
Režim veřejné zakázky
Nadlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Předpokládaná hodnota
2 000 000,00 Kč
Hlavní CPV kód
34941000-5 - Kolejnice a příslušenství
Doplňující CPV kód
34941600-1 - Kolejové spojky
VZ je dělená na části
Ano
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

Dodávka drobného kolejiva a spojovacího materiálu pro opravy tramvajových tratí

Popis předmětu VZ

Předmět plnění veřejné zakázky je rozdělen na dvě (2) samostatné části.
Předmětem části 1 je dodávka drobného kolejiva pro opravy tramvajových tratí, předmětem části 2 je dodávka spojovacího materiálu pro opravy tramvajových tratí.
Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách této zadávací dokumentace.

Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
06.04.2020 10:00:00
Zadávací lhůta do
04.09.2020

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.

Část 1 Dodávka drobného kolejiva

Stav
Ukončená
Předpokládaná hodnota bez DPH
1 100 000,00 Kč
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34941000-5 - Kolejnice a příslušenství
Doplňující CPV kód
34941600-1 - Kolejové spojky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Část 2 Dodávka spojovacího materiálu

Stav
Ukončená
Předpokládaná hodnota bez DPH
900 000,00 Kč
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34941000-5 - Kolejnice a příslušenství
Doplňující CPV kód
34941600-1 - Kolejové spojky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy