Stav: Ukončená

Serverový čas: 07.06.2020 04:45

Karta veřejné zakázky #07134/2020/ODDVO
Sanácia bodovej závady na ceste III/2410 Špania Dolina, v km 3,770-3,900-projektová dokumentácia a súvisiace činnosti

Informace

ID zakázky
6819
Název zakázky
Sanácia bodovej závady na ceste III/2410 Špania Dolina, v km 3,770-3,900-projektová dokumentácia a súvisiace činnosti
Číslo spisu VZ
07134/2020/ODDVO
Evidenční číslo zakázky
11375-WNS, č.59/2020 - 13.03.2020
Režim veřejné zakázky
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh zadávacího řízení
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
33 500,00 EUR
Hlavní CPV kód
71320000-7 - Technické projektování
Doplňující CPV kód
71242000-6 - Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů
71250000-5 - Architektonické, technické a zeměměřičské služby
71300000-1 - Technicko-inženýrské služby
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je poskytnutie služieb – dopracovanie projektovej dokumentácie, poskytnutie inžinierskej činnosti, výkon odborného autorského dohľadu a všetkých súvisiacich činností pre stavbu s názvom "Sanácia bodovej závady na ceste III/2410 Špania Dolina, v km 3,770-3,900“.
Predmetom a účelom stavby je technickými opatreniami sanovať havarijný stav na ceste III/2410 v km 3,770-3,900, v dotyku s RD 125 vrátane odvodnenia a bezpečnostných zariadení.
Jedná sa o sanáciu telesa cesty a rekonštrukciu poškodenej časti komunikácie III/2410 a súvisiaceho odvodnenia. Účelom stavby je stabilizácia telesa cesty a rekonštrukcia poškodeného úseku komunikácie.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
06.04.2020 09:00:00

Zadavatel

Název organizace
Banskobystrický samosprávny kraj
Adresa
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Administrátor VZ
Ľubica Kapustová
lubica.kapustova@bbsk.sk
+421 484325572

Dokumenty