Stav: Ukončená

Serverový čas: 27.01.2021 16:59

Karta veřejné zakázky #NR-11-20-PŘ-Če
Vybudování zabezpečené WIFI sítě

Informace

ID zakázky
6844
Název zakázky
Vybudování zabezpečené WIFI sítě
Číslo spisu VZ
NR-11-20-PŘ-Če
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

Vybudování zabezpečené WIFI sítě

Popis předmětu VZ

Předmětem VZ je vybudování zabezpečené WIFI sítě na pracovištích zadavatele. Bližší vymezení předmětu VZ a obchodní podmínky jsou uvedeny v Příloze č. 1 ZD - Návrh smlouvy o dílo a v Příloze č. 3 ZD - Požadavky na vyhotovení Realizace pokrytí.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
05.05.2020 10:00:00
Zadávací lhůta do
04.08.2020

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.