Stav: Ukončená

Serverový čas: 05.10.2022 03:34

Karta veřejné zakázky #ORM/0123/20
Projektová dokumentace - Cyklistická stezka Uherský Brod - Prakšice, část Uherský Brod

Informace

ID zakázky
6868
Název zakázky
Projektová dokumentace - Cyklistická stezka Uherský Brod - Prakšice, část Uherský Brod
Číslo spisu VZ
ORM/0123/20
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
300 000,00 Kč
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ072 - Zlínský kraj
Předmět VZ

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace.

Popis předmětu VZ

Předmětem projektové dokumentace je návrh cyklistické stezky v délce 1,5 km po pozemcích KPU Uherský Brod, které jsou ve vlastnictví objednatele. V přejezdu s krajskou silnicí budou dotčeny pozemky Zlínského kraje. Součástí je i geodetické zaměření a inženýrsko geologický a hydrologický posudek.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
20.03.2020 09:00:00

Zadavatel

Název organizace
Město Uherský Brod
Adresa
Masarykovo nám. 100
Uherský Brod
688 01, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Petra Hečová
petra.hecova@ub.cz
Další kontakty
Ing. Dagmar Braunerová, 572 805 235, dagmar.braunerova@ub.cz
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.