Stav: Ukončená

Serverový čas: 27.01.2021 18:16

Karta veřejné zakázky #NR-26-20-OŘ-Ko-OPD
PJD na ul. Výškovická

Informace

ID zakázky
6880
Název zakázky
PJD na ul. Výškovická
Číslo spisu VZ
NR-26-20-OŘ-Ko-OPD
Evidenční číslo zakázky
Z2020-008870
Číslo oznámení z TED
2020/S 052-124509
Režim veřejné zakázky
Nadlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Předpokládaná hodnota
116 000 000,00 Kč
Hlavní CPV kód
45234120-3 - Výstavba městských drah
Doplňující CPV kód
45234121-0 - Výstavba tramvajových drah
45234126-5 - Výstavba tramvajových tratí
45234129-6 - Pokládka kolejí městské dráhy
45234128-9 - Výstavba nástupišť tramvají
45311000-0 - Instalace a montáž elektrických rozvodů a zařízení
VZ je dělená na části
Ano
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

Rekonstrukce tramvajové trati na ulici Výškovická

Popis předmětu VZ

Předmětem díla je rekonstrukce tramvajové trati na ulici Výškovická dle projektové dokumentace vypracované společností METROPROJEKT Praha a.s., IČ: 452 71 895. V novém stavu se změní konstrukce na zatravněnou pevnou jízdní dráhu systému W-tram. Pro odvodnění rekonstruovaného úseku tramvajové trati budou vybudovány nové kalové jímky a přípojky, stávající zařízení budou využita. Budou provedeny úpravy na elektro zařízeních tramvajové tratě. Dotčené dopravní značení bude obnoveno či upraveno. Realizace bude probíhat za vyloučení tramvajového provozu v rozsahu dle požadavku zadavatele (viz bod 5.1. ZD a obchodní podmínky zakázky) a dle nabídky dodavatele.

Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
29.04.2020 10:00:00
Zadávací lhůta do
27.10.2020

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
Mgr. Anna Bojková
bojkova@akzo.cz
+420 737638436
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.

PJD na ul. Výškovická - 1. úsek mezi ul. Čujkovova a ul. Svornosti

Stav
Ukončená
Předpokládaná hodnota bez DPH
73 000 000,00 Kč
Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
45234120-3 - Výstavba městských drah
Doplňující CPV kód
45234121-0 - Výstavba tramvajových drah
45234126-5 - Výstavba tramvajových tratí
45234129-6 - Pokládka kolejí městské dráhy
45311000-0 - Instalace a montáž elektrických rozvodů a zařízení
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

PJD na ul. Výškovická - 2. úsek mezi ul. Pavlovova a ul. Čujkovova

Stav
Ukončená
Předpokládaná hodnota bez DPH
43 000 000,00 Kč
Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
45234120-3 - Výstavba městských drah
Doplňující CPV kód
45234121-0 - Výstavba tramvajových drah
45234126-5 - Výstavba tramvajových tratí
45234128-9 - Výstavba nástupišť tramvají
45234129-6 - Pokládka kolejí městské dráhy
45311000-0 - Instalace a montáž elektrických rozvodů a zařízení
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy