Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.07.2020 17:59

Karta veřejné zakázky #S-SLE/11785/20
Modernizace učeben základních škol ve Slezské Ostravě – dodávka nábytku a stavební úpravy

Informace

ID zakázky
6912
Název zakázky
Modernizace učeben základních škol ve Slezské Ostravě – dodávka nábytku a stavební úpravy
Číslo spisu VZ
S-SLE/11785/20
Režim veřejné zakázky
Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
2 634 928,00 Kč
Hlavní CPV kód
39160000-1 - Školní nábytek
Doplňující CPV kód
39130000-2 - Kancelářský nábytek
39181000-4 - Laboratorní stoly
45330000-9 - Instalatérské a sanitární práce
45310000-3 - Elektroinstalační práce
45262520-2 - Zednické práce
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Modernizace učeben základních škol ve Slezské Ostravě – dodávka nábytku a stavební úpravy

Popis předmětu VZ

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nábytku pro odborné učebny základních škol ve Slezské Ostravě, včetně dovozu, montáže, uvedení do provozu, a provedení navazujících stavebních úprav jako jsou např. výměna podlahové krytiny, zatemňovací systém, elektroinstalace, vodoinstalace.

Blíže viz příloha č. 3a, 3b – Technická specifikace, soupis dodávky a stavebních úprav.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
09.04.2020 10:00:00
Zadávací lhůta do
07.08.2020

Zadavatel

Název organizace
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Adresa
Těšínská 35
Ostrava
710 16, Česká republika
Administrátor VZ
Bc. Martina Prchalová
mprchalova@slezska.cz
+420 599410424
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.