Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.07.2020 18:20

Karta veřejné zakázky #S-SLE/11871/20
Modernizace učeben základních škol ve Slezské Ostravě – dodávka pomůcek

Informace

ID zakázky
6925
Název zakázky
Modernizace učeben základních škol ve Slezské Ostravě – dodávka pomůcek
Číslo spisu VZ
S-SLE/11871/20
Režim veřejné zakázky
Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
3 691 499,00 Kč
Hlavní CPV kód
39162100-6 - Vybavení pro výuku
Doplňující CPV kód
38300000-8 - Měřicí přístroje
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Modernizace učeben základních škol ve Slezské Ostravě – dodávka pomůcek

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je dodávka školních pomůcek pro odborné učebny základních škol ve Slezské Ostravě, včetně dovozu, montáže, instalace, uvedení do řádného provozu, zaškolení obsluhy a záručního servisu. Blíže viz příloha č. 3a, 3b – Technická specifikace a soupis dodávky.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
27.04.2020 09:00:00
Zadávací lhůta do
26.08.2020

Zadavatel

Název organizace
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Adresa
Těšínská 35
Ostrava
710 16, Česká republika
Administrátor VZ
Bc. Martina Prchalová
mprchalova@slezska.cz
+420 599410424
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.