Stav: Ukončená

Serverový čas: 27.11.2022 19:17

Karta veřejné zakázky #01/2020
„Novostavba chodníku podél průtahu Načeratice“

Informace

ID zakázky
6987
Název zakázky
„Novostavba chodníku podél průtahu Načeratice“
Číslo spisu VZ
01/2020
Evidenční číslo zakázky
Z2020-010039
Režim veřejné zakázky
Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Užší řízení
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
9 810 194,00 Kč
Hlavní CPV kód
45233160-8 - Chodníky a jiné zpevněné povrchy
Doplňující CPV kód
45233200-1 - Různé povrchové práce
45232440-8 - Stavební práce pro kanalizační potrubí
71300000-1 - Technicko-inženýrské služby
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Předmět VZ

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby s názvem: Novostavba chodníku podél průtahu Načeratice v rozsahu a podle SMLOUVY, PROJEKTU a POVOLENÍ.

Popis předmětu VZ

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby s názvem: Novostavba chodníku podél průtahu Načeratice v rozsahu a podle SMLOUVY, PROJEKTU a POVOLENÍ.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání žádostí
16.04.2020 13:00:00
Plánované otevírání žádostí
16.04.2020 13:00:00
Lhůta pro podání nabídek
05.06.2020 13:00:00
Zadávací lhůta do
15.07.2020

Zadavatel

Název organizace
Městský úřad Znojmo
Adresa
Obroková 1/12
Znojmo
669 22, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Martin Šimek
ikis@ikis.cz
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.